VillsvinVillsvinet er igjen i ferd med å etablere seg i våre skoger etter å ha vært borte i ca. 3000 år. Dyret kommer vandrende fra Sverige, der bestanden pr. i dag teller rundt 80.000 individer. Den store bestanden er et resultat av at svin er introdusert fra kontinentet, og fôres intensivt av mennesker. Dyrene er av mange lite velkomne fordi de kan gjøre stor skade på avlinger og skog.

 

 

Svartelistet

Rånene kan komme opp i 200-250 kilo, purkene inntil 150 kilo.  Det meste av dagen går med til å rote i jorda og lete etter mat som sopp, korn, frukt, rotfrukter, grønnsaker og andre plantevekster, nøtter, egg, fugl, smådyr m.m. Normalt er ikke villsvina farlige, men dersom de skulle føle seg truet kan de bli aggressive. Råner i brunst og purker med unger bør man nok holde en trygg avstand fra.

Villsvin står på svarteliste over fremmede arter i Norge, og det er tillatt å jakte på dem hele året, forutsatt at man har grunneiers tillatelse.  Her i landet er det til nå observert villsvin i Østfold, Akershus og Hedmark, men det er usikkert hvor stor bestanden er. Villsvin formerer seg fort og det ser ikke ut til at det er mulig å utrydde dem, selv med intensiv jakt.

Jakt

Kjøttet sies å være godt, og det er stor interesse for å jakte på villsvin. Jakten kan foregå med hund, drev eller postjakt, og regnes for å være et spennende bytte. Desverre ser det ikke ut til at det er noen organisert jakt på villsvin i Norge foreløpig, men mulighetene er ganske gode i Sverige. XXL Adventure tilbyr blant annet villsvinjakt.

Det er naturlig at folk som driver landbruk er mindre glade for at villsvin skal etablere seg i Norge, men for oss som jakter er jo villsvin en ny og spennende jakt å prøve seg på. Hvorvidt kjøttet er så godt som det sies må hver og en av oss avgjøre selv. Men først og fremst må man skaffe til veie litt villsvinkjøtt. Når det er på plass kan en av veiene videre være å kikke litt på oppskrifter på villsvinkjøtt, ikke sant? Matoppskrift.no kan da være et passende sted å besøke.

Skitt jakt, til de av dere som velger å forsøke denne jakta!

 

Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com

Kilde: Wikipedia Artsdatabasen.